Recenze: Kůň, který uměl počítat (Thomas E. Heinzen a kol.)

Svět kolem nás se dynamicky mění. Aktuálně je jedním z nejpodstatnějších determinantů tohoto vývoje pokrok v oblasti moderních technologií. Díky chytrým telefonům můžeme být prakticky dvacet čtyři hodin denně dostupní na sociálních sítích a nepřetržitě tak komunikovat se svými blízkými. Neustále jsme atakováni zprávami z domova i ze světa, které nás informují o tom, co se kde děje. Ačkoli by se mohlo zdát, že tento vývoj je pozitivní, je nutné chápat i negativní stránku věci. Díky tomu, že internet coby médium sloužící k přenosu informací umožňuje snadnou tvorbu zpráv prakticky komukoli, jsme vystaveni nejen kvalitnímu zpravodajství o reálných událostech a jevech, ale i falešným zprávám, které mají za cíl nás mystifikovat, ovlivnit anebo přímo poškodit.

V tomto světě je velmi důležité umět používat kritický způsob myšlení. Právě kritickému myšlení a obecně tomu, jak funguje lidské uvažování, je věnována kniha Kůň, který uměl počítat s podtitulem Proč je důležité myslet kriticky, jejímiž autory jsou američtí profesoři psychologie Thomas E. Heinzen, Scott O. Lilienfeld a Susan A. Nolan. Dodejme, že knihu vydalo nakladatelství Portál v roce 2019.

Pokud vás překvapil název knihy, tak vězte, že s tématem opravdu souvisí. Jde o odkaz na případ z počátku 20. století. Jeho hlavním protagonistou byl učitel matematiky v penzi, který rozhlásil, že jeho kůň, přezdívaný „chytrý Hans“, umí počítat. Kůň se stal celosvětovou senzací a po světě se začali objevovat další koně, kteří disponovali ryze lidskými dovednostmi (uměli číst či vyklepávat abecedu). Brzy se však ukázalo, že jde buď o podvrhy, nebo (jako v případě chytrého Hanse) o nevědomé neverbální pokyny, které pánové svým koňům dávali.

Příběh s podobným vzorcem se odehrál na počátku 90. let minulého století. Tzv. facilitovaná komunikace měla pomoci převážně dětem s poruchami autistického spektra – díky ní se najednou i nemluvné děti zázračně rozmluvily a dokázaly dokonce na úrovni debatovat. Na jednu stranu způsobila tato metoda velký poprask mezi laickou i odbornou veřejností, na stranu druhou začali být rodiče autistických dětí obviňováni ze zneužívání. Nakonec se však funkčnost metody ukázala být klamná – metoda pracovala na podobném principu, jako počítající kůň (děti tedy nemluvily samy od sebe, ale vnímaly pokyny facilitátora).

Autoři nabádají čtenáře, aby byli skeptičtí k senzačním zprávám. Upozorňují, že často naše přání vidět v obyčejných věcech něco speciálního způsobují, že přestáváme myslet kriticky a bez přemýšlení přijímáme za skutečné zdánlivě šokující záležitosti, které by šlo přitom vysvětlit jednoduše a logicky. Kromě toho, že autoři na praktických příkladech poukazují na podstatu kritického myšlení a na jeho užitečnost v moderním světě, rovněž vysvětlují množství vědeckých pojmů, které se k tématu vztahují.

Knihu doporučuji všem čtenářům, kterým není lhostejné, čemu věří. Pro ty, kteří se nechtějí nechat v přehršli dostupných informací zmást různými polopravdami a výmysly, bude publikace Kůň, který uměl počítat, užitečným pomocníkem.

Knihu si můžete zakoupit v e-shopu nakladatelství Portál.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Tags:

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.