Titul Středověký člověk a jeho svět je jednou z publikací úspěšné řady Člověk a jeho svět nakladatelství Vyšehrad, která se orientuje na různé historické epochy v kontextu sociálních dějin. Kniha obsahuje deset esejí předních evropských medievalistů, kteří se pod vedením editora knihy, Jacquese Le Goffa, snaží zodpovědět na otázku, zdali existoval fenomén, který bychom mohli nazvat