Ukázka z knihy Obchodník s nocí (Básník Ticho)

Kniha Obchodník s nocí, kterou vydalo v elektronické podobě roku 2018 ostravské nakladatelství a kulturní revue Protimluv, je remakem titulu z roku 2009 a 2011. Autorem knihy je Básník Ticho. Básník Ticho (vl. jménem František Frances) vystřídal mnohá zaměstnání, pracoval na železnici, jako zahradník, knihař, redaktor aj. Píše verše i prózu, také maluje a kreslí. Studie

Tip na knihu: Králové divotvůrci (Marc Bloch)

Králové divotvůrci jsou obsáhlou a komplexní studií, zabývající se tématem, o kterém se na hodinách dějepisu obvykle nedozvíte. Jde ovšem o historický jev natolik zajímavý, že se jej týká dnešní tip na knihu. 🙂 Studie Marca Blocha, francouzského historika a jednoho ze zakladatelů historiografické školy Annales, se zabývá vírou v údajnou nadpřirozenou schopnost panovníků léčit krtici a

Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě (Daniela Tinková)

Když jsem psala bakalářskou práci, která se věnovala problematice hrdelní kriminality v raném novověku, narazila jsem při rešerši na knihu Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa od Daniely Tinkové. Ačkoli pro účely mé práce se titul nehodil, jelikož se zaměřoval na období 18. a 19. století, kdežto můj výzkum se orientoval na století 16.

Knižní tip: Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci (Sigmund Freud)

Dnešním tipem na knihu je titul, který vás zavede do temných vod psychoanalýzy. Jeho autorem je samotný zakladatel této psychologické disciplíny – Sigmund Freud. Ačkoli čtenáři znají spíše jeho kultovní publikaci Výklad snů, podstatně drobnější studie Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci by rozhodně neměla být zapomenuta. A to ať již pro to, že se