Rubrika: Recenze

Šestero (autorská skupina Vlašarma Norjana)

Kniha Šestero vznikla pod pedagogickým vedením MgA. Jany Mifkové jako absolventská práce studia I. stupně literárně-dramatického oboru na Základní umělecké škole Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou. Jejími autory (kterým bylo v době sepsání knihy mezi 14 a 17 lety) jsou Vlasta Braunová, Norbert Hasse, Šarlota Kšírová, Matouš Malý, Jana Mrkosová a Natálie Tlustošová, vystupující

Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě (Daniela Tinková)

Když jsem psala bakalářskou práci, která se věnovala problematice hrdelní kriminality v raném novověku, narazila jsem při rešerši na knihu Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa od Daniely Tinkové. Ačkoli pro účely mé práce se titul nehodil, jelikož se zaměřoval na období 18. a 19. století, kdežto můj výzkum se orientoval na století 16.

Matoucí encyklopedie (Saša Gr.)

Kniha Matoucí encyklopedie českého autora poezie a humoristické prózy Saši Gr. možná některým čtenářům připomene Říhovu Dětskou encyklopedii, která byla populární především za minulého režimu. Tuto knihu pro děti a mládež Matoucí encyklopedie napodobuje vizuálním konceptem (grafickou úpravou obálky, členěním textu i písmeny v horních rozích jednotlivých listů) – text knihy je již svérázně osobitý

Zrůda (Nacuo Kirino)

Bizarní. Tak by možná leckterý Evropan popsal poměry, jaké panují na japonských dívčích školách. I přes povinné uniformy dokáže jediná návrhářská značka na podkolenkách rozhodnout o tom, jestli bude dívka přijata do kolektivu či nikoli. O všem rozhoduje původ, postavení rodičů a majetek. Kdo se snaží této „tradici“ vzepřít, je odsunut kamsi na okraj. Tato