Autor: Leona

Poslední slova T. G. Masaryka budou odhalena za 7 let

Dne 19. září 2025 budou odhalena poslední slova T. G. Masaryka, která zachytil jeho syn Jan. V současné době se odkaz prvního československého prezidenta nachází v zapečetěné obálce v Národním archivu ČR v Praze. Zapečetěná obálka pochází z osobního archivu Jana Masaryka, který se do Národního archivu dostal 24. dubna 1996. O tom, že osobní

Tip na knihu: What Paintings Say. 100 Masterpieces in Detail (Rose-Marie a Rainer Hagen)

  Jelikož dnešní tip na knihu obsahuje cizojazyčný titul, pravděpodobně nepotěším čtenáře, kteří angličtinou nevládnou. Nebo také ano, skvělá kniha může být vynikajícím podnětem, motivujícím ke studiu cizího jazyka. 🙂 Kniha What Paintings Say s podtitulem 100 Masterpieces in Detail vyšla v nakladatelství Taschen. V jednotlivých kapitolách titul rozebírá sto světoznámých malířských děl, přičemž se soustředí

Ukázka z knihy Obchodník s nocí (Básník Ticho)

Kniha Obchodník s nocí, kterou vydalo v elektronické podobě roku 2018 ostravské nakladatelství a kulturní revue Protimluv, je remakem titulu z roku 2009 a 2011. Autorem knihy je Básník Ticho. Básník Ticho (vl. jménem František Frances) vystřídal mnohá zaměstnání, pracoval na železnici, jako zahradník, knihař, redaktor aj. Píše verše i prózu, také maluje a kreslí. Studie

Tip na knihu: Králové divotvůrci (Marc Bloch)

Králové divotvůrci jsou obsáhlou a komplexní studií, zabývající se tématem, o kterém se na hodinách dějepisu obvykle nedozvíte. Jde ovšem o historický jev natolik zajímavý, že se jej týká dnešní tip na knihu. 🙂 Studie Marca Blocha, francouzského historika a jednoho ze zakladatelů historiografické školy Annales, se zabývá vírou v údajnou nadpřirozenou schopnost panovníků léčit krtici a

Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě (Daniela Tinková)

Když jsem psala bakalářskou práci, která se věnovala problematice hrdelní kriminality v raném novověku, narazila jsem při rešerši na knihu Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa od Daniely Tinkové. Ačkoli pro účely mé práce se titul nehodil, jelikož se zaměřoval na období 18. a 19. století, kdežto můj výzkum se orientoval na století 16.