Autor: Leona

Recenze: Od Stalina ke Gorbačovovi (Bohuslav Litera)

Zahraniční a bezpečnostní politika Sovětského svazu oscilovala kolem dvou základních otázek. Jak odvrátit hrozbu Západu? Jak řídit a ovládat satelitní státy? Český historik Litera ve své nově vycházející monografii prezentuje zahraniční politiku Sovětského svazu v období od konce druhé světové války až po rozpad tzv. sovětského bloku. Kniha Od Stalina ke Gorbačovovi s podtitulem Mezinárodní postavení a

Recenze: Děti a svět pohádek (Michal Černoušek)

Pohádky jsou pro dětskou psychiku velmi důležité – učí děti černobílému vidění světa prostřednictvím jasného zobrazování dobra a zla, což je jakýmsi „odrazovým můstkem“ pro to, aby si děti vybudovaly kvalitní hodnotový žebříček a dokázaly se orientovat ve zmateném a pro ně často nesrozumitelném světě. Dalším přínosem pohádek je skutečnost, že podporují rozvoj citového prožívání

Recenze: Tělo – výraz – obraz – koncept (Hana Stehlíková Babyrádová a kol.)

V každém historickém období se tělo a tělesnost stávaly předmětem zájmu, úvah a zkoumání. Publikace Hany Stehlíkové Babyrádové a kolektivu autorů se zabývá tělesností nahlížené prizmatem současného umění. Hana Stehlíková Babyrádová stojí v čele autorského kolektivu, který vytvořil knihu Tělo – výraz – obraz – koncept. Tato autorka se od 80. let 20. století věnuje výtvarné tvorbě

Recenze: Stručná historie mého života (Stephen Hawking)

Stephen Hawking, celosvětově uznávaný fyzik, zemřel v březnu roku 2018. Shrnutí Hawkingova osobního i profesního života přináší kniha Stručná historie mého života, odkazující svým názvem na jeho populárně naučnou knihu o fyzice Stručná historie času, která získala četné pozitivní čtenářské ohlasy. Hawkingovu autobiografii vydalo v roce 2014 nakladatelství Dokořán ve spolupráci s nakladatelstvím Argo. Stephen