Recenze: Děti a svět pohádek (Michal Černoušek)

Pohádky jsou pro dětskou psychiku velmi důležité – učí děti černobílému vidění světa prostřednictvím jasného zobrazování dobra a zla, což je jakýmsi „odrazovým můstkem“ pro to, aby si děti vybudovaly kvalitní hodnotový žebříček a dokázaly se orientovat ve zmateném a pro ně často nesrozumitelném světě. Dalším přínosem pohádek je skutečnost, že podporují rozvoj citového prožívání dítěte a předávají mu informace o mravních dimenzích lidského života.

Titul Děti a svět pohádek českého psychologa Michala Černouška, který vydalo roku 2019 nakladatelství Portál (kniha však vyšla poprvé již roku 1990), obsahuje psychoanalyticky orientované studie o jednotlivých klasických pohádkách. Autor těchto studií, Michal Černoušek, vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho zájem osciloval hlavně kolem obecné, sociální a klinické psychologie, věnoval se i ekologické psychologii a dějinám psychiatrického myšlení. Hojně publikoval – jeho knihy byly zaměřené na tradici psychoanalytického myšlení (Psychologie životního prostředí, Sen a snění, Šílenství v zrcadle dějin anebo Dobyvatel nevědomí). Jeho příspěvky v periodikách Právo nebo Reflex ukazovaly, že popularizace vědy může být i erudovaná a kultivovaná.

Ve výkladu je proveden psychologický rozbor pohádek Popelka, Perníková chaloupka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Princ Bajaja, Dlouhý, Široký a Bystrozraký a Červená karkulka, navíc se čtenář dozvídá o významu čertů v pohádkách, o funkci pohádek coby vzoru pro řešení různých životních problémů a o dvojích tvářích ideálů, zobrazovaných prostřednictvím pohádek. Autor v kontextu s psychoanalýzou v pohádkových příbězích hledá implicitní zmínky o narcismu, oidipovském a elektřině komplexu, přechodových rituálech, nevyzrálé erotice, krizích puberty a dalších fenoménech.

Problémem aplikace psychoanalytických postupů na pohádky podle mého názoru je, že je nutné nevycházet z našeho diskurzu, ale z diskurzu, který platil pro dobu, kdy pohádky vznikaly. Jelikož pohádky vycházejí z orální tradice, je obtížné datovat i jejich vznik, natož se zabývat tím, co které znaky v pohádkách znamenaly pro dobového člověka. Například zatímco červenou barvu na čapce Červené karkulky můžeme interpretovat jako znak nevyzrálé erotiky, pro člověka v době, kdy byla této pohádkové postavě „nasazena“ červená čapka, mohla mít červená barva úplně jiné konotace. Podobné je to například s barvou modrou – v této souvislosti doporučuji knihu Modrá: Dějiny jedné barvy od Michela Pastoureaua.

Pro rodiče dětí, u nich je četba pohádek aktuálním tématem, mohou být podnětné informace o pozitivním vlivu pohádek na dětskou psychiku. Jak jsem již poznamenala v úvodu, pro děti je důležité naučit se v raném věku vidět svět černobíle (tedy jasně rozlišovat dobro a zlo), díky čemuž se děti následně naučí, že například problematika viny a trestu může být mnohem složitější, a že i dobrý člověk může mít špatné vlastnosti.

Kniha Děti a svět pohádek je zajímavým čtením nejen pro pedagogy, rodiče a psychology, ale i pro každého, koho zajímá, co všechno by mohly skrývat pohádky.

Titul si můžete zakoupit v e-shopu nakladatelství Portál.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Tags:

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *