Recenze: Stručná historie mého života (Stephen Hawking)

Stephen Hawking, celosvětově uznávaný fyzik, zemřel v březnu roku 2018. Shrnutí Hawkingova osobního i profesního života přináší kniha Stručná historie mého života, odkazující svým názvem na jeho populárně naučnou knihu o fyzice Stručná historie času, která získala četné pozitivní čtenářské ohlasy. Hawkingovu autobiografii vydalo v roce 2014 nakladatelství Dokořán ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.

Stephen Hawking patří k nejznámějším vědcům vůbec. Jeho poznatky přispěly k rozvoji kosmologie a kvantové gravitace. Vystudoval kosmologii na univerzitě v Cambridge, kde se posléze stal výzkumníkem a později i stálým členem tamější akademické obce. Od roku 1979 zde zastával pozici Lukasiánského profesora matematiky (tento post zastával i Isaac Newton). Během svého života se stal členem Královské společnosti, Papežské akademie věd a Národní akademie věd USA. Na počátku jeho vysokoškolského studia se projevily příznaky nemoci, jež nadále ovlivňovala celý jeho život – amyotrofické laterální sklerózy, která způsobuje postupné ochrnutí celého těla tím, že napadá nervový systém. Kvůli tomuto onemocnění byl zprvu odkázán na vozík a následně i na komunikaci prostřednictvím elektronického hlasového syntezátoru.

Ve své autobiografii Stručná historie mého života Hawking čtenáře s humorem a nadhledem sobě vlastním seznamuje se svým dětstvím, studiem, osobním i rodinným životem, s průběhem své nemoci a s postupem své vědecké kariéry. Čtenáře možná překvapí, že kniha se přibližně stejnou měrou věnuje Hawkingovým fyzikálním teoriím i jeho životu, nejde tedy o typický životopis. Nicméně tento postup je logický – právě vědecké teorie byly hybnými determinanty Hawkingova života.

Přišlo mi zajímavé, že Hawking nevěnoval více prostoru své nemoci a pocitům, které provázely její propuknutí. Šlo o významný zlom v jeho životě, který způsobil, že musel být po většinu svého bytí připoután na speciálně upravené křeslo. Na druhou stranu jde o jeho vlastní životopis, pokud se tedy zvládl s krutostí osudu vyrovnat a kompenzovat si svůj hendikep ponořením se do vědy, pravděpodobně nepovažoval za nutné plýtvat místem v avizované stručné autobiografii na tuto problematiku.

Kniha má 139 stran a kromě textu obsahuje i fotografie z Hawkingova soukromého i veřejného života. Je rozdělena na třináct kapitol, které se věnují autorově dětství, přestěhování rodiny do St. Albans, studiích na Oxfordu a Cambridge, tématu gravitačních vln, tzv. velkému třesku a černým dírám, působení na Caltechu, Hawkingově druhému manželství a dále jeho teoriím týkajícím se času. Kromě toho, že se čtenář z textu dozví zajímavá fakta ze života světoznámého fyzika, může mu být i jakýmsi úvodem k Hawkingovým populárně vědeckým titulům, zejména k jeho takřka již legendární Stručné historii času. Poslední kapitola je jakousi závěrečnou optimisticky vyznívající úvahou nad celým (v té době) dosavadním Hawkingovým životem.

Knihu Stručná historie mého života můžete zakoupit na stránkách nakladatelství Dokořán.

Ukázka z knihy

strucna_historie_meho_zivota_ukazka


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené. 

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *