Recenze: Co je nového v psychologii (Zbyněk Vybíral)

Psychologie je v současnosti velmi populárním vědním oborem. O její oblibě svědčí například i to, že filozofické fakulty v den přijímacích zkoušek praskají ve švech právě návalem uchazečů o studium psychologie. Jejich představy o tom, co budou na tomto oboru studovat, jsou však často velmi zkreslené. V prvních semestrech nebudou nahlížet do mysli sériových vrahů, ani se nenaučí číst myšlenky člověka z jeho gestikulace, ale zaměří se spíše na metodologii, historii psychologie a statistiku.

Titul Co je nového v psychologii, který vydalo nakladatelství Nová beseda v roce 2017, výše prezentovaný pohled laiků do značné míry koriguje. Jeho autorem je Zbyněk Vybíral, český psycholog a psychoterapeut. Vybíral vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, na Univerzitě Palackého v Olomouci pak získal doktorát z klinické psychologie. Po dvanáct let vedl brněnskou katedru psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho zásluhou se psychoterapie stabilizovala jako samostatný studijní obor. Vybíral se ve své odborné činnosti orientuje primárně na verbální komunikaci a kritickou psychologii, kromě toho píše povídky a eseje.

Kritická je ostatně i jeho publikace, ve které čtenářům autor mimo jiné představuje tematické oblasti, v nichž mají psychologové tendenci postupovat nevědeckými metodami bez patřičných empirických důkazů. Kritizuje i přehnané generalizování poznatků. V této souvislosti Vybíral konstatuje, že v současné době evidujeme zvýšený zájem o neurovědu, přičemž však na druhé straně existuje jiný trend, v rámci kterého maskují neurovědní termíny nedostatečná vysvětlení výzkumníků na poli psychologie.

Vybíral ve svém výkladu uvádí některé experimenty, v jejichž rámci experimentátoři podléhali zjednodušení a opomíjeli důležité determinanty, popřípadě rovnou vybírali jen takové údaje, které se jim hodily do konceptu. Příkladem může být výzkum, sledující korelaci mezi inteligencí jedince a počtem jeho přátel, který zjistil, že geniální lidé často trpí samotou. Proti tomu lze však použít argument, že geniální lidé si mohou své přátele pečlivěji vybírat, aby nemuseli poslouchat triviální řeči. Vybíral dále poukazuje na skutečnost, že zkreslování výsledků výzkumů se často dopouštějí média v rámci honby za senzačními a čtenářsky atraktivními informacemi.

Vybíral vidí budoucnost psychologického výzkumu spíše než v hlásání velikých teorií v dílčím objasňování, otevírajícím oči nad chováním lidí v jistých situacích a podmínkách. Ostatně odborníci v oblasti psychologie a sociologie se aktuálně kloní k tomu, že lidé se chovají méně předvídatelně a společnost je mnohem chaotičtější, než se obecně předpokládá. Zároveň autor varuje před nekritickým přijímáním závěrů psychologie a radí mezi novými poznatky psychologie pečlivě vybírat za využití kritického myšlení.

Kniha Co je nového v psychologii je nezbytným čtením pro čtenáře, kteří se chtějí ponořit pod povrch „pop-psychologie“ a zjistit, čím se psychologové ve skutečnosti zabývají, jakým způsobem své poznatky analyzují a jakých chyb se při této analýze dopouštějí. Doporučuji ji zejména těm, kteří přemýšlí o univerzitním studiu psychologie. Díky výkladu Zbyňka Vybírala si učiní velmi dobrou představu o tom, s jakými problémy se psychologie aktuálně potýká.

Knihu Co je nového v psychologii si můžete zakoupit na stránkách nakladatelství Nová beseda. Nezapomeňte si přečíst recenzi na publikaci Co je nového v biologii z edice Co je nového, o které se můžete dovědět více na tomto odkaze.

Ukázka z knihy


O nakladatelství

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře.

Spojuje odborníky z humanitních, společenských a technických věd. Z pohybu na jejich pomezí vzcházejí ideje a interpretace, které přispívají k udržitelnější a odpovědnější společnosti. Fakty a věda se doplňují s uměním jakožto různá pojetí analýzy i reflexe každodennosti i dlouhodobé situace.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.