Recenze: Co je nového v biologii (Anton Markoš)

Pro zjištění co je nového v biologii nepotřebujete číst tlusté učebnice ani odebírat cizojazyčná odborná periodika. Stačí vám necelých osmdesát stran obsáhlá publikace Co je nového v biologii, kterou napsal Anton Markoš a roku 2015 vydalo nakladatelství Nová beseda.

Přední český biolog Anton Markoš vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde v pozdější době patnáct let vedl katedru filosofie a dějin přírodních věd. Markoš dlouhodobě spolupracuje s časopisem Vesmír. Kromě odborných článků píše i popularizační díla, jmenujme například Povstávání živého tvaru, Tajemství hladiny – hermeneutika živého, Berušky, andělé a stroje (společně s Josefem Kelemenem) a Profil absolventa.

V rámci svého studia se věnuji humanitním a společenským vědám. Historie, která je mým mateřským oborem, tíhne v mnoha tématech k interdisciplinaritě. Kromě (mimo jiné) práva, psychologie, sociologie anebo klimatologie se historická věda stýká například i s lékařstvím. V tomto kontextu je i pro humanitně zaměřeného člověka přínosné sledovat aktuální poznatky jiných oborů, ve kterých lze hledat poučení a inspiraci. Biologie je nejen zdrojem takových poznatků, ale obecně i cestou do budoucnosti, ve které budeme moci ovlivňovat své geny, případně zastavíme stárnutí lidského organismu.

Účelem edice Co je nového je seznámit čtenáře, který není v konkrétním oboru odborníkem, na omezeném počtu stran se základními poznatky daného oboru v souvislosti s jeho moderním vývojem. Z toho implicitně plyne, že v publikaci Co je nového v biologii s podtitulem Vynalézaví obratlovci se nedočkáte obšírného pojednání o základní terminologii v biologii (ačkoli stručné vymezení základních termínů autor čtenářům poskytuje) – za tímto účelem by si čtenář ostatně rovnou mohl pořídit učebnici biologie. 🙂 Kniha se naopak snaží poskytnout v rámci možností srozumitelný odborný výklad nových poznatků z oblasti molekulární biologie, vývojové biologie, genetiky, epigenetiky, evo-devo i teoretické biologie. Paralelně autor vysvětluje metodické pozadí moderní biologie a aktuální trendy v tomto oboru.

Autor obratně vysvětluje složité biologické procesy tak, aby je pochopil i čtenář-laik. Napomáhají mu při tom četné metafory a příměry, kterými se snaží výše zmíněné procesy připodobnit k čtenáři známým záležitostem. Připomínám však, že text se týká poměrně složitých témat, kterými se biologie aktuálně zabývá, proto nelze očekávat, že by byl titul přímo „oddechovým“ čtivem.

Kromě současného stavu biologie se autor zabývá i jejím budoucím směřováním. V poslední kapitole publikace konstatuje, že očekává průnik nanotechnologií do biologického výzkumu, a vyjadřuje své očekávání příchodu sjednocujícího principu (podobně jako fyzika čeká na svou teorii všeho).

Publikaci Co je nového v biologii doporučuji každému, kdo chce rozšířit své vzdělání. Je zajímavým shrnutím nových poznatků, ke kterým biologie dospěla, navíc seznamuje čtenáře s moderní terminologií, se kterou se jistě setká, pokud bude ve čtení odborných publikací z oboru biologie pokračovat. V závěru knihy lze nalézt seznam titulů, vhodných k dalšímu samostudiu.

Knihu Co je nového v biologii můžete zakoupit na stránkách nakladatelství Nová beseda.

Ukázka z knihy:


O nakladatelství

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře.

Spojuje odborníky z humanitních, společenských a technických věd. Z pohybu na jejich pomezí vzcházejí ideje a interpretace, které přispívají k udržitelnější a odpovědnější společnosti. Fakty a věda se doplňují s uměním jakožto různá pojetí analýzy i reflexe každodennosti i dlouhodobé situace.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *