Recenze: Fyzika všedních věcí (James Kakalios)

Autorem titulu Fyzika všedních věcí, opatřeného podtitulem Neobyčejná věda v pozadí obyčejného dne, je známý popularizátor fyzikální vědy a profesor fyziky na University of Minnesota James Kakalios. Kakalios si získal široké čtenářské publikum již svým titulem Fyzika superhrdinů, ve kterém analyzuje situace, v nichž autoři komiksů o superhrdinech oproti očekávání popisují fyzikální principy správně. Tato kniha měla takový úspěch, že již po pár měsících bylo nutné objednat dotisk.

Publikace Fyzika všedních věcí, kterou vydalo na konci roku 2018 nakladatelství Dokořán ve spolupráci s nakladatelstvím Argo, se zabývá fyzikálními principy, se kterými se setkáváme v průběhu našeho obvyklého každodenního života. Kávovar, elektrický zubní kartáček, automobil, GPS, LCD televize či platební karta – to jsou věci, které denně využíváme, aniž bychom se detailněji zaměřovali na to, na jakém principu fungují.

Výklad je rozdělen do sedmi kapitol, které provází čtenáře dnem od vstávání z postele přes procházku městem, návštěvu lékařky, cestu letadlem a obchodní prezentaci až po ubytování se v hotelu. V průběhu vyprávění Kakalios seznamuje čtenáře s různými fyzikálními principy, se kterými se člověk setkává, aniž by si to uvědomoval. Doplňme, že titul je vydán v edici Zip, která se zaměřuje na kvalitní publikace z řad populárně naučné literatury.

Obálka anglického vydání

Většina přístrojů, které denně využíváme, funguje díky elektromagnetismu či různým typům vlnění. Celou knihou proto prostupuje problematika polovodičů, se kterými se čtenáři seznámí vskutku důkladně. Aby nebyl výklad jednostranně zaměřen, seznamuje Kakalios čtenáře i s fyzikálními jevy, jako je například gravitace anebo vztlak. Při četbě knihy jsem pochopila, proč je Kakalios tak úspěšným popularizátorem – snaží se vysvětlovat fyzikální jevy prostřednictvím zjednodušujících metafor. Jeho styl je vstřícný i ke čtenářům, kteří si ze středoškolské fyziky pamatují pouze málo, což jsem ocenila i já. 🙂

Jako čtenář, disponující pedagogickým vzděláním, doporučuji knihu Fyzika všedních věcí i jako motivační pomůcku pro učitele středoškolské fyziky. Ačkoli to pravděpodobně nebylo účelem knihy, respektuje autor jednu ze základních pedagogických pouček, a sice přibližovat žákům/studentům látku prostřednictvím jim známých skutečností.

James Kakalios je vypravěčem důkladným, empatickým a zábavným. Jeho líčení se čte jako poutavá novela s přidanou hodnotou v podobě poučných informací. Forma knihy, tedy odborný výklad zasazený do rámce příběhu dne obyčejného člověka, umožnila autorovi nejen efektivně zorganizovat jednotlivá témata, ale i odůvodnit jejich výběr.

Ačkoli je publikace relativně krátkého rozsahu (má necelých sto padesát stran), pro seznámení čtenářů s fyzikou jejich všedních dnů je to délka dostatečná (naopak – delší výklad by již byl pravděpodobně vyčerpávající). Kakalios je velmi schopným popularizátorem, díky čemuž jsou jeho knihy srozumitelné širokému spektru čtenářů.

Ukázka z knihy:

1540385578


Knihu Fyzika všedních věcí můžete zakoupit na stránkách nakladatelství Dokořán.

Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené. 

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.