Recenze: Fi a Flo (Lenka Zemanová a Michaela Bergmannová)

Skloňování podstatných jmen, které se obvykle probírá ve 4. třídě základní školy, je obtížnou a cvičebními materiály nedostatečně reflektovanou problematikou, se kterou mají děti často problém. Sci-fi příběh pro děti Fi a Flo s podtitulem Vědecký a fantastický příběh o skloňování podstatných jmen, který napsala Lenka Zemanová a ilustrovala Michaela Bergmannová, má dětem napomoci se v této látce zorientovat. Knihu vydalo na konci roku 2018 nakladatelství Portál.

Hlavními hrdiny knihy jsou dvě postavičky Fi a Flo, pocházející z planety Narpisel. Fi a Flo se ocitnou až na planetě Zemi, kde zažívají spoustu dobrodružství se svým kamarádem Frantou a s dalšími lidmi. Jejich příběhy jsou nejen zábavné, ale i poučné – jejich prostřednictvím se děti naučí skloňovat podstatná jména dle vzorů.

Kniha je rozdělena na dvě části. První část tvoří čtrnáct krátkých příběhů. V jejich textu je vždy zvýrazněno jedno podstatné jméno, které se v příběhu objeví ve všech pádech. Malý čtenář má tak možnost prohlédnout si všechny možné pravopisně správné tvary tohoto slova, čímž se připravuje na část druhou. Ke každému zvýrazněnému slovu je uvedena tabulka se skloňováním jeho vzoru (například k příběhu, ve kterém je zvýrazněno slovo „kočka“, je uvedena tabulka se skloňováním vzoru žena).

Druhá část se podrobně věnuje skloňování jednotlivých vzorů podstatných jmen, které člení do klasických kategorií (rod střední – rod ženský – rod mužský neživotný – rod mužský životný). Žák se v rámci jednoduchého a srozumitelného výkladu naučí určit rod, číslo, pád a vzor podstatného jména. Na závěr knihy si nově nabyté vědomosti může vyzkoušet v doplňovačce a na textu, plném podstatných jmen, u kterých lze určovat vzor.

Na předsádkách knihy jsou uvedeny tzv. vzorové mlýny, které dítěti napomohou snadno určit vzory jednotlivých slov. Tato přehledná schémata jsou užitečnou učební pomůckou – osobně doporučuji okopírovat si je a tuto kopii zalaminovat, aby ji dítě mohlo mít neustále po ruce.

Celou knihu Fi a Flo provázejí ilustrace Michaely Bergmannové, která svůj výtvarný um předvedla již na celé řadě publikací nakladatelství Portál. Jmenujme například tituly Výři nesýčkují a Strasti zkoušeného Standy. Autorkou textu v těchto knihách je Lenka Zemanová. Rovněž obě tyto publikace určené pro děti se věnují problematice pro žáky prvního stupně základní školy obtížné látky – v prvním případě vyjmenovaným slovům a v případě druhém předponám s- a z-.

 

Publikace zkušené autorské dvojice má potenciál být efektivní didaktickou pomůckou jak v rukou učitelů, tak rodičů, kteří chtějí upevnit znalosti svých ratolestí zábavnou a nenásilnou formou. Didaktické pohádky koncentrují pozornost dítěte na zvýrazněná podstatná jména a pobízejí jej k tomu, aby vnímalo jejich tvar. Kniha je vytvořena tak, aby byla zdrojem poučení jak pro děti, které se skloňováním podstatných jmen bojují, tak pro nadané žáky, kteří si díky výkladu látku upevní a rozšíří o nové poznatky.

Knihu Fi a Flo si můžete zakoupit na e-shopu nakladatelství Portál.

 

 

 


 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Tags:

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *