Seznamte se s edicí Co je nového

Profilová edice Co je nového je určena pro všechny zvídavé čtenáře, kteří nemají čas na tlusté odborné knihy. Autorem každého z titulů této edice je renomovaný odborník, který na čtenářsky příznivém počtu stran prostřednictvím srozumitelného jazyka shrnuje stav bádání, aktuálně zkoumané otázky a myšlenkové proudy z nedávného vývoje v daném oboru. Edici vydává nakladatelství Nová beseda.

První titul edice byl vydán roku 2015 pod názvem Co je nového v biologii. Jeho autorem je Anton Markoš, přední český biolog, který patnáct let vedl katedru filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V publikaci se Markoš zaměřuje na otázku, do jaké míry umí živé organismy ovlivňovat samy sebe a své okolí, přičemž zkoumá, jak se na tento problém dívají prostřednictvím nových výzkumných možností současní biologové.

Ukázka z knihy Co je nového v biologii:

 
Aktuálně čítá série dvanáct titulů, věnujících se kromě výše zmíněné biologii i vzdělávání, estetice, managementu, filmové vědě, psychologii, umělé inteligenci, lingvistice, logice, fyzice, hudbě a filosofii. Na jaro 2019 je již naplánován titul Co je nového v počítačových hrách od Heleny Bendové a na březen 2019 publikace Co je nového v právu od Stanislava Mikeše. Kompletní seznam titulů a jejich anotace naleznete na stránkách nakladatelství Nová beseda.

Zatímco úvodem představený titul Co je nového v biologii se týká přírodních věd, obdivovatele humanitních věd zaujme publikace Co je nového ve filozofii, jejímž autorem je filozof Miroslav Petříček, který se odborně věnuje současné filozofii. Jeho studie sleduje pohyb transformace, v rámci kterého se filozofie v posledních desetiletích pokouší překračovat své vlastní hranice. Petříček uvažuje o tom, co je to vlastně „nové“, a ukazuje, jak současná filozofie pohlíží na média, smysl, odchylování a navazování.

Socioložka médií Irena Reifová komentuje Petříčkovu knihu následovně: 

Petříčkova zkoumání jsou hostinou postmoderní filozofie, strukturovanou do témat, která autorovi vykrystalizovala po konci metafyziky: hranice, hra, odchylování, navazování, smysl smyslu, medialita médií. Kdo by se nadál, že filozofická postmoderna a její beznadějný nihilismus bude ve srovnání s politickou a mediální post-pravdivostí a post-faktičností nakonec radostným čtením.“

Ukázka z knihy Co je nového ve filozofii:

Knihy z edice Nové besedy jsou určeny pro všechny, kteří jsou dobří v něčem jiném, tedy pro čtenáře z jiných oblastí. Jak již název knižní řady napovídá, jednotlivé publikace shrnují stav přemýšlení, bádání a diskuse, aktuálně zkoumané otázky a myšlenkové proudy z nedávného vývoje v konkrétním oboru. Informace v knihách jsou s jistotou relevantní – jako jediné nakladatelství u nás používá Nová beseda tzv. factchecking, v rámci kterého prochází každá kniha kromě klasických redakčních úprav i ověřováním uvedených údajů. Další předností těchto publikací je kromě stručnosti (knihy mají do sta stran) i skvělé grafické zpracování. Čtenáře, kteří mají zájem se v daném oboru dále vzdělávat, potěší skutečnost, že každá kniha doporučuje seznam deseti dalších aktuálních knih v tématu. 

Knihy z edice Co je nového si můžete objednat přímo na stránkách nakladatelství Nová beseda. Můžete také využít možnosti stát se členem klubu Nové besedy. Členstvím v klubu získáte čtyři knihy z edice Co je nového (již vydané či připravované), přičemž další díl z edice vám bude doručen domů hned po vydání. Kromě toho ušetříte na poštovném a budete mít k dispozici aktuální informace o připravovaných knihách, ukázkách a rozhovorech s autory.

 


O nakladatelství

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře.

Spojuje odborníky z humanitních, společenských a technických věd. Z pohybu na jejich pomezí vzcházejí ideje a interpretace, které přispívají k udržitelnější a odpovědnější společnosti. Fakty a věda se doplňují s uměním jakožto různá pojetí analýzy i reflexe každodennosti i dlouhodobé situace.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.