Týden knihoven – 1. až 7. října 2018

Týden knihoven je akce, probíhající pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Knihovny po celé republice tuto událost pořádají od roku 1997. Jde o příležitost, v rámci které velké množství knihoven v prvním říjnovém týdnu představuje své nové i stávající služby. Konají se rovněž aktivity zaměřené na zvyšování čtenářské gramotnosti a na propagaci čtenářství obecně.

Prostřednictvím Týdne knihoven rovněž tyto instituce upozorňují na skutečnost, že paralelně s rozvojem informačních technologií se proměňuje i povaha knihovnami nabízených služeb. Bojují tím proti obrazu knihovny coby zastaralé instituce, která neumí pružně reagovat na proměny čtenářského diskurzu.

Týden knihoven doprovází nejrůznější akce. Kromě událostí, jež zařizují jednotlivé knihovny, jde o Knihovnický happening (dvoudenní akce, uvádějící Týden knihoven), Provazkiádu (čtenáři mohou vyjádřit svůj vztah ke konkrétní knihovně prostřednictvím provázku, opatřeného lístkem se vzkazem), Velké říjnové společné čtení a soutěž Knihovna roku.

Informace o tom, jestli se právě vaše knihovna do Týdne knihoven zapojila, popřípadě jaké akce pořádá, naleznete zpravidla na webových stránkách konkrétní knihovny. Jelikož je tato akce často spojena s možností registrace do knihovny zdarma, doporučujeme se informovat. 🙂

Tags:

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.