Poslední slova T. G. Masaryka budou odhalena za 7 let

Dne 19. září 2025 budou odhalena poslední slova T. G. Masaryka, která zachytil jeho syn Jan. V současné době se odkaz prvního československého prezidenta nachází v zapečetěné obálce v Národním archivu ČR v Praze. Zapečetěná obálka pochází z osobního archivu Jana Masaryka, který se do Národního archivu dostal 24. dubna 1996. O tom, že osobní archiv někdejšího ministra zahraničních věcí představuje cenný přírůstek do fondů této instituce, svědčí jeho složitá cesta. Antonín Sum, osobní tajemník Jana Masaryka, poslal jeho archiv po ministrově tragickém skonu do Skotska, kam emigroval druhý Masarykův tajemník, Lumír Soukup. Soukup postupně obohatil soubor o další masarykovské archiválie. Obálku Antonín Sum předal archivu po dohodě s Masarykovými vnučkami, Annou a Herbertou Masarykovými, dne 19. září 2005.

O tom, co skrývá malá bílá zalepená obálka, označená slovy „pečeť do r. 2025“, se vedou diskuze. Jisté je, že jde o poslední slova T. G. Masaryka, ale jejich obsah je neznámý. Může jít například o poselství občanům tehdejšího Československa, popřípadě (jak doufají zastánci různých konspiračních teorií) o odhalení nějakého rodinného tajemství.

Odpočítávání, kolik času ještě zbývá k rozlepení obálky, běží na stránkách Národního archivu ČR.

Životopis T. G. Masaryka a zároveň zdroj fotografie.

Sedm let je poměrně dlouhá doba, proto navrhuji zkrátit si tento čas například dobrou knihou. Abych zůstala tematická, doporučím vám titul Hovory s T. G. Masarykem, jehož autorem je Karel Čapek. Toto dílo vznikalo v období mezi lety 1928 a 1935 na základě rozhovorů s prvním československým prezidentem. Obsahem knihy je výpověď o Masarykově životě od dětství po jeho vstup do vysoké politiky. Čtenář se kromě toho seznámí s jeho pohledem na svět, s jeho ideály demokracie a humanismu a dále s jeho politickými, náboženskými a filosofickými postoji.

Pro ty, kteří se chystají zabývat se osobou prvního československého prezidenta, může být tato kniha skvělým úvodem do „masarykovské“ problematiky. Obsahuje poměrně stručný, avšak zároveň komplexní pohled na Masarykovu osobnost v různých souvislostech. 

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.